+90 850 733 1984

2023-2024 YILI İÇİN OKUL VELİLERİMİZE YÖNELİK : SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

http://onkayit.nesibeaydin.com.tr/ adresimizdeki SINAV KONULARI sayfasından seneye hangi sınıf olacak iseniz, o sınıf seviyesine ait SINAV KONULARI dokümanını inceleyebilirsiniz.

Okullarımızın başlama ve bitiş saatleri küçük farklarla kampüslerimize göre değişebilir. Günlük 9 saatlik ders programı uygulanır. Örneğin Ankara okullarımız 08.00 - 16.20, Konya okullarımız 09.00 - 17.00 arasında eğitim vermektedir. Kayıt olacağınız kampüsümüzün saatlerini görüşmeleriniz sırasında sorabilirsiniz.

Anaokullarımızda, 09.00-17.05 saatleri arasında eğitim öğretim yapılmaktadır. 08:00’de öğrencilerimiz serbest ve yapılandırmış oyunlarla güne duygusal bir hazırlıkla başlar, 16.40’da eğitim öğretim etkinliklerimiz öğrenciler ile birlikte değerlendirilerek sonlandırılır. Eğitim programımız öğrencilerimizin merak ettiği, onların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik temalardan oluşur. Temaya uygun haftalık çalışmalarımız eğitim uzmanlarımız tarafından planlanır ve öğretmenlerimiz tarafından uygulanır. Göster anlat etkinliği ile öğrencilerimiz temaya uygun bir konuyu hafta sonu aileleri ile araştırır ve yaptıkları araştırmaları her pazartesi arkadaşlarına anlatır. Salı günleri ise sosyal etkinlik günü olup, aylık olarak her hafta sıra ile mutfak etkinliği, aile katılımı, gezi ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirilir. Dil gelişimini, özgüven duygusunu geliştirmek ve paylaşma duygusunu en doğru şekilde öğrenmelerini sağlamak amacı ile öğrencilerimizin her perşembe günü kitap, cuma günü ise oyuncak getirmeleri istenir.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; onları spor yapmaya teşvik edecek; sanat, bilim, kültür ve sosyal içerikli branş derslerine yer verilmektedir. Branş derslerinde sınıf öğretmenlerimizden biri de mutlaka branş dersi boyunca derste bulunur. Buradaki amaç; hem öğrencilerin bu derslere ilişkin tutum ve katılımını gözlemek hem de ders esnasında branş öğretmeni etkinliğini yaparken özellikle öz bakım ile ilgili öğrencileri desteklemektir.( Su ve tuvalet ihtiyaçlarında yardımcı olmak gibi.) Sınıf öğretmeni derste lider ya da otorite olmaz, süreci tamamiyle branş öğretmeni yürütür. Sınıf öğretmeni de bir öğrenci gibi dersi izler ve gerekiyorsa yine bir öğrenci gibi derse katılarak model teşkil eder. Branş derslerinin dağılımı haftalık olarak şu şekildedir.

 

 • Drama: 2 saat
 • Görsel Sanatlar: 2 saat
 • Satranç: 1 saat 
 • Dans: 1 saat
 • Beden Eğitimi: 2 saat  jimnastik)
 • İngilizce : 4 yaş: 8 saat 5 yaş: 10 saat

 

Her öğrencinin bireysel hızının takip edilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel çalışmalar ile desteklenmesi programımızın güçlü yanıdır. Bu programı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile 4- 5 yaş gruplarımızda iki üniversite mezunu(biri sınıf öğretmeni biri İngilizce öğretmeni) öğretmenimiz görev almaktadır. Bununla birlikte alanında uzman branş öğretmenlerimiz de kendi branşlarında tamamlayıcı etkinlikler ile programı destekler.”

4 yaşta çocukların ihtiyaçları doğrultusunda dinlenme zamanı planlanmaktadır. 5 yaş grubu öğrencilerimiz öğle yemeğinden sonra dinlenme saatinde kitap okuma, müzik dinleme gibi pasif etkinlikler ile dinlenmektedirler.

Kırtasiye malzemeleri, dış kaynaklar ve yabancı dil kitapları velilerimiz tarafından okul kırtasiyesinden satın alınır. Aydın Yayıncılığa ait ödev fasikülleri, yardımcı ders kaynakları ve soru bankaları okul kırtasiyesinden Kurum Yönetiminin belirlediği indirimle (Örneğin 2020 - 2021 yılında %60 indirim uygulanmıştır.) satın alınır. Ayrıca; öğrencilerimize, sene içinde birçok öğretim/ders modülü, yaprak test, çalışma yaprakları, sınavlar vs. ücretsiz olarak okul idaresi tarafından dağıtılır. 

Bilsem öğrencilerini ön görüşme mülakatlarımızda tespit ediyoruz, ancak okullarımıza çok sayıda Bilsem öğrencisi başvuru yaptığı için her birine standart bir burs uygulamasında bulunamıyoruz. Okullarımızın ön görüşme etkinliklerinde, öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri ve farklı becerileri tespit edildikten sonra velilerimize bilgilendirme yapılıyor. İlkokul yıllarında maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere burs kurulu kararıyla ihtiyaç bursları verilebiliyor. Bu bursların akademik burs olarak adlandırılmasını 5 Yaş – 4.Sınıf yaş düzeyinde uygun bulmuyoruz. 5.sınıf ve sonrasında yüksek başarılı öğrencilerimiz, okullarımızın açtığı bursluluk sınavlarında, hak ettikleri bursları alabilmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin başarının değerlendirilmesi ve ölçme değerlendirmenin genel esasları başlıklı 20.maddesinin ikinci fırkası ;İlkokul 1,2 ve 3.sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile ilgili öğretim programlarında belirtilen değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. "Karnede ÇOK İYİ, İYİ ve GELİŞTİRİLMELİDİR şeklinde gösterilir."denilmektedir. Bu bağlamda okulumuzda 1., 2., 3., ve 4.sınıflarda bursluluk sınavları yapılmamaktadır.

5 -12.sınıf olacak öğrencilerimiz Şubat ayı içerisinde yaptığımız Bursluluk Sınavlarımızda sorulacak soruların konuları yayınlanır. Bu dokümanda %100 Tam burs alma şartları puan olarak belirtilmiştir. 

Nesibe Aydın Okulları 4. sınıftan 12. sınıfa kadar “Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı” ile öğrenci alımını gerçekleştirir. Ancak, LGS sonuçları açıklandıktan sonra, yüksek puanlı öğrencilerden okulumuza başvurular olmaktadır. Bu öğrenciler, hem LGS puanına hem de ‘Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı’ sonucuna göre burs komitemiz tarafından değerlendirilir. LGS  sonuçları açıklandığı dönemde, 9.sınıf kayıtlarımız kapanmış olacağından veya çok az kontenjan kalacağından dolayı, aday öğrencilerimizin BURSLULUK SINAVLARIMIZA  mutlaka girmesini öneriyoruz. Sınavlarımızda burs alırsa, kayıt kontenjanını LGS sonucuna kadar saklayabiliyor veya aldığı/alacağı LGS  sonucuna da bakarak revize edebiliyoruz.

Dışarıdan Öğrenci: IB programı için seneye 9, 10 ve 11. sınıf olacak tüm okulların öğrencileri kayıt yaptırabilirler. Ancak, Okula Giriş Puan barajımız ile İngilizce Seviye Barajımızı aşmaları koşulu aranmaktadır.
Gelecek yıl 12. sınıf olacak öğrencilerin ise, IB’ye kayıt yaptırabilmesi için, geldikleri okulda IB programında okuyor olmaları gerekiyor.

Devam Eden Öğrencimiz : 4 Ocak 2020 tarihinde yapılacak deneme sınavımızda, belirlediğimiz puan barajımızı aşan, kendi öğrencilerimizin, belirlenen ücret koşulu ile kayıtları alınır. 22 Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan Seçme Sınavından sonra, bursluluk durumları değerlendirilir. Burs kazanan öğrencilerin aldıkları burs oranlarına göre ödeme planları yeniden düzenlenir.

 • Bu yıl, 9 ve 10. Sınıflarda okuyan Yıldızlar Lisesi ve Gölbaşındaki Anadolu ve Fen Lisesi  öğrencilerimiz, 04 Ocak 2020 tarihinde yapacağımız OKUL BARAJ SINAVINDA belirlediğimiz puan barajını aşmaları durumunda, önümüzdeki yıl için, bu okullarımız arasında kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler.
 • 11. Sınıflarda okuyanlar ise puan BARAJINI geçse dahi sadece okudukları türdeki okullar arası ( Temel Liseden Anadoluya - Anadoludan Anadoluya veya Fenden Fene ) kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilirler.  Bursluluk koşulları ise 22 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacak Seçme Sınavından sonra, alacakları derecelere göre belirlenecektir.
 • IB programına geçiş için ayrıca 9 veya 10. sınıfta olmak ve dil barajını geçmek gerekir. 

Her iki kampüsümüzdeki Fen Lisemiz için, seneye 9, 10 ve 11. sınıf olacak tüm okulların öğrencileri kayıt yaptırabilirler. Ancak,

22-23 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak Seçme Sınavımızda, Fen Lisesine Giriş Puan Barajımızı aşmaları koşuluyla kayıt yaptırabilirler.
Seneye 12. Sınıf olacak öğrencilerin ise, Fen Lisemize kayıt yaptırabilmeleri için, ayrıca, herhangi bir Fen Lisesinde okuyor olmaları gerekiyor.

 • Anaokulu sınıflarına; Yaptığımız öngörüşme ile aday öğrencilerin bilişsel ve temel kavram becerileri değerlendiriliyor; sosyal, dil ve psikomotor gelişimleri gözlemleniyor. Gözlemler sonucunda aday öğrencimizin hazır bulunuşluk seviyelerini tespit ederek, hem aileye danışman-rehberlik hizmeti sunuyor hem de öğrencilerden alınan bilgiler ışığında gelecek senenin eğitim programını planlıyoruz. Ayrıca bu süreçte veli beklentileri ile okulun misyonu/vizyonu arasında uyumsuzluk olmaması konusuna hassasiyet gösteriyoruz.
 • İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflara; Öğrencilerle öngörüşme yapıyoruz. Ön görüşmede yapılan gözlemlere ve öğrencilerin kendi yaş grubundan beklenen bilişsel becerileri gözlemleyerek ailelere danışmanlık veriyoruz. Kontenjan olması durumunda öğrencilerimiz ön görüşmeden sonra kayda davet ediliyor.
 • Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflara; "Okul Giriş Sınavı" ile ilan edilen "Kayıt Kabul Barajı’nı aşan öğrencilerin kayıtlarını alıyoruz.
 • Lise 9, 10, 11, ve 12. Sınıflara; "Liselerimize Giriş ve Bursluluk Sınavı" ile ilan edilen "Kayıt Kabul Barajı"nı aşan öğrencilerin kayıtlarını alıyoruz.

Okula Giriş Sınavı ile burs hakkı kazanmış öğrenciler her ders yılının sonunda bitirilen sınıfa ait; Nesibe Aydın deneme sınavları ortalamasına göre ilk %15 dilimdeki öğrenciler arasında yer alırlarsa; bursları, aynı oranda bir sonraki yıl içinde devam ettirilmektedir.
Ekte, burs yönetmeliğimizi inceleyebilirsiniz. Burs yönergesi sizin incelediğiniz tarihten sonra güncellenmiş olabilir. Güncel olan son yönetmeliği Okullar Koordinatörümüz Şemsettin Beşer'den ( s.beser@nesibeaydin.k12.tr ) talep edebilirsiniz.

Burs Yönetmeliğini İnceleyin.
 

Sevda Hanım,

23 Şubat 2020 tarihinde tüm ortaokullarımız genelinde Bursluluk ve Okula Giriş sınavımız yapılacaktır. Bu sınava kendi öğrencilerimizde girecektir. Bu sınavdan alacağı puan ve sıralamaya göre burs oranının %100'e kadar çekme ihtimali vardır. Ancak şu nu unutmayalım ki sınavımıza binlerce başarılı öğrenci girmektedir. Bu tür genel sınavlarda, sizin sınıf düzeyinizde ve devam ettiğiniz kampüsümüzde en az 1000 kişi bile girse, ilk 100'e giren çocukların her an bir veya yarım netle bile birbirlerini sıralamalarda geçtiklerini bilirsiniz. Çocukları bursluluk konusunda motive edebilirsiniz ancak beklentinizi kendisine hissettirmezseniz sınavlarımızda daha rahat bir performans sergileyecektir. Öğrencimize başarılar dilerim.

 • 4. sınıflarımızda; 1. dönem 2 deneme sınavı, 2. dönem 3 deneme sınavı olmak üzere 5 deneme sınavı,
 • 5, 6 ve 7 sınıflarımıza ayda bir deneme sınavı,
 • 8. Sınıflarımıza her hafta deneme sınavı,
 • 9 ve 10. sınıflarımıza beş haftada bir,
 • 11. sınıflarımıza Ayda bir,
 • 12 sınıflarımıza ise her hafta deneme sınavı uygulanır.

Ayrıca her eğitim öğretim yılının başında tüm sınıf düzeylerinde HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı) uygulanmaktadır. Eğitim öğretim yılı sonunda da YIL SONU sınavı yapılır. Yapılan tüm sınavlarımız Ölçme Değerlendirme birimi tarafından değerlendirilmekte ve gerekli birimlere sınav sonuç raporları sunulmaktadır.

Nakil ile gelen öğrencilerin teşvikinin devam etmesi e-okul onayına bağlı olacaktır.  MEB onaylarsa teşviki devam eder, onaylamaz ise teşvik alamaz. Ancak okulumuzda yeteri kadar teşvik kontenjanı bulunduğundan bu güne kadar teşviği aktarılamayan olmamıştır.

LİSE 9, 10,11 ve 12.SINIFLAR : Okulumuz baraj sınavlarını aşarak kabul gören öğrenci velimizin, Aralık ve Mayıs ayı dışında öğrencinin eski okuluna nakil dilekçesi vermesi gerekiyor. (Devlet okullarından gelecek olanlar e-devlet üzerinden kendisi nakil başvurusu yapabilir)  Eski okulu sisteme giriş yaptıktan sonra  nakil işlemlerini e-okul sistemi üzerinden biz tamamlayacağız. ( MEB yönetmeliği gereği sadece Aralık ve Mayıs aylarında nakil işlemi yapılmamaktadır.)
ORTAOKUL,İLKOKUL, ANAOKULU: Nakil işlemleri, kesin kayıt işleminden sonra okul müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Velilerimizin geldikleri okula dilekçe vermelerine gerek yoktur.
 

12.sınıflarımız, NESİBE AYDIN OKULLARI'nın kendi yönetici ve öğretmenleriyle geliştirdiği, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK SİSTEMİ ile haftada 53 saatlik yoğun bir program içerisinde eğitim alırlar. Aslında, Üniversiteye hazırlık programı 9.sınıfta başlar, 10.sınıfta temel konular tamamlanır. 11.sınıfın başından itibaren dönüşümlü olarak TYT konuları tekrar edilirken, zaman ilerledikçe AYTkonuları da işlenir. Düzenli olarak okul TYT ve AYT deneme sınavları yapar ve elde edilen sonuçlar anında değerlendirilir. Elde edilen sonuçlara göre Okul ders programlarına ve etütlere yön verilir. Öğrencilerin konu eksiklikleri, güçlü ve zayıf oldukları yönler PDR birimi tarafından çok iyi bilinir ve buna göre öğrencinin alacağı ek etüt veya problem çözme faaliyetleri planlanır.
Tüm lise öğrencilerimiz, "DERSHANESİZ EĞİTİM"in gerektirdiği şekilde tüm ihtiyaçlarını okul ortamında tamamlar.  Eğitimimiz tam gündür. Günün her saatinde yoğun bir ders veya serbest çalışma saati dediğimiz saatler olabilir. Klasik anlamda, sabahtan ders yapma, öğleden sonraları daha rahat bırakıp etüt yapma gibi bir yaklaşımız yoktur.
Daha detaylı bilgi için http://onkayit.nesibeaydin.com.tr adresimizdeki AKADEMİK BİLGİ FORMLARINDA 12.sınıf için  yayınlan formu inceleyebilirsiniz.

Anasınıfı programımızda öğrencilerimizin süreç içindeki yaşantıları eğitim kadromuz tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmektedir. Sınıf öğretmenlerimiz başta olmak üzere yöneticilerimiz ve PDR uzmanlarımız tarafından her öğrencinin gelişimi bizzat yakından takip edilir, ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalar şekillendirilir.
Gelişim izleme ve değerlendirmeye dair her ay mutlaka gelişim gözlem takibi, etkinlik ve oyun gözlemleri yapılır ve bu gözlemler tutanaklandırılarak öğrencinin gelişim dosyasında yerini alır. Gelişim gözlem takibi ile amacımız, her ay eğitim programında hedeflenen kazanımlara ulaşmak için öğrencilerin bireysel özelliklerine yönelik her çocuk ile birebir çalışmalar yaparak, öğrencileri bir üst seviyeye çıkartmaktır. Oyun gözlemlerimizin amacı öğrencilerin doğal oyun ortamı içerisindeki davranışlarının gözlemlenerek bilişsel, psiko-motor, dil ve sosyal-duygusal becerileri hakkında bilgi toplayarak takip edilmesi ve değerlendirilmesidir. Etkinlik gözlemleri ile ise öğrencilerin farklı öğrenme alanlarına yönelik ilgi ve tutumlarının kayıt altına alınarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bunun yanı sıra yine bir diğer değerlendirme ve öğrenci gelişimi takibi aracımız portfolyo uygulamasıdır. Portfolyo, öğrencinin bir dönem boyunca yaptığı çalışmalar arasından kendi seçtiği etkinlikleri anne, baba ile paylaşma sürecidir. Bu süreç;

 

 • Öğrencinin yıl boyunca öğrenme sürecinin anne ve babalarla paylaşılması,
 • Öğrencinin kendini ifade etme, yorum yapma ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma yetilerini geliştirmesidir.

 

Tabiki kayıt yaptırabilir. Okullarımızın ( FEN LİSESİ, ANADOLU LİSESİ ve IB PROGRAMI) kayıt puan barajlarını geçen aday öğrencilerimiz YILDIZLAR LİSESİ için sınava girse bile GÖLBAŞI KAMPÜSÜ için kayıt hakkı vardır.
Aday bir öğrencimizin 5.sınıfta kazandığı sınav bursu 8.sınıfa kadar, 9.sınıfta kazandığı sınav bursu ise 12.sınıfa kadar devam etmektedir. Öğrencimizin içinde bulunduğu grubun (aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerin)  aynı yıl içinde girdiği tüm sınav sonuçlarına ve e-okul ortalamasına göre ilk %15 lik diliminde kalması gerekmektedir. Okullarımızdan burs alabilen öğrenciler, burs verilirken de bu kritere dikkat edildiğinden dolayı, bir sene sonra bursun kesilmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak, öğrenci çalışmayı bırakır, derslerine ve sınavlarına önem vermez ise, burs kurulu sonuçlarına bakarak kendisini uyarabilir veya bir miktar bursunu kesebilir.
Okulumuzun, aday öğrencilerimize yönelik tüm faaliyet ve etkinlikleri ÜCRETSİZ yapılmaktadır.
Yıldızlar lisemizi telefonla arayarak sınıf bilginizin güncellenmesini isteyebilir veya ön kayıt sayfamızdaki ÖNCEDEN KAYITLILAR bölümüne cep telefonunuza iletilen TC ve Pin kodu ile giriş yaparak kendinizde güncelleyebilirsiniz. Sınıf değişimlerinde önceden yapılan sınav kaydınız silinir, yeni sınav kaydı yapılması gerekir.
Sınav baraj puanlarımız, sınavlarımız değerlendirildikten sonra ortaya çıkmata ve sonucunuz ile birlikte İnternette sınav sonuç sayfamızda yayınlanmaktadır.
Aday kaydınızı yaparken kullandığınız cep telefonuna erişim için PİN kodu gönderilmişti. Eğer unuttuysanız, Pin kodunuzu tekrar cep telefonunuza isteyebilirsiniz. http://onkayit.nesibeaydin.k12.tr adresindeki ÖNCEDEN KAYITLILAR sayfasından giriş yaparak aday bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Sınıf bilginizi değiştirirseniz yapılan sınav kaydınızı silinir ve yenisinin yapılması için tekrar aranırsınız.
Ön kayıt işleminiz yapıldıktan sonra, öğrenci işleri uzmanlarımız sizi telefonla arayarak sınav kaydınızı oluşturacaktır. Bu sırada sizde http://onkayit.nesibeaydin.k12.tr adresinde yayınlanan SINAV KONULARI dokümanını ve AKADEMİK BİLGİ FORMLARINI inceleyebilirsiniz. Okulumuzu ziyaret ederek, yönetici ve öğretmenlerimiz ile görüşebilir, okulumuzun fiziki ve coğrafi konumunu tanıyabilirsiniz.
http://www.aydinyayincilik.com.tr adresinde okullarımızda kullanılan ders ve test dokümanlarına erişebilirsiniz.
Okul kayıt baraj puanlarımız, okula giriş ve bursluluk sınavlarımız sonuçları açıklandığında belirleniyor. Kayıt barajı belirlenirken, sınava giren öğrenci sayısı ve okulda var olan açık kontenjan sayısı etken olmaktadır. Genelde okullarımız sınava katılan bir sınıf seviyesindeki tüm öğrencilerin %10 ila %15 arasına Asil kayıt hakkı verebiliyor. Sınav sonucu alan Asil kazanmış öğrencilerden kontenjan kadar kayıt alırsak, daha sonra gelen bir Asil öğrenci kayıt hakkı bulamayabiliyor.  Bu yüzden sınavı kazanır kazanmaz kayıt için görüşmeye gelmenizi tavsiye ediyoruz. 
Evet, öğrencimiz hak ettiği teşvik ile okulumuza nakil olacaktır. Tesvik desteğiniz 8.sınıf sonuna kadar devam edecek, lise 9.sınıfa geçtiğinde tekrar başvurunuz yapılacaktır.
Alan dışı soru çözmeniz durumunda  ek puan  alırsınız. Ancak, sizin önceliğiniz TM alanı soruları olmalıdır. Sınavda vaktiniz kalırsa, yapabildiğiniz kadar Fen sorusuda çözmeniz gerekir.

Yıl sonu İngilizce seviye belirme sınavımıza göre seviyesi düşük olan öğrencilere yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan 1 - 1.5 ay önce ( Ağustos ayı başlarından itibaren) takviye programları uygulanır. Yıl içerisinde öğrencilerimizden sınıfın gerisinde kalanlar olursa, bu öğrenciler etüt çalışmaları ile desteklenirler. Öğrencilerimiz, akademik olarak belirli bir düzey belirlenerek okula alındığı için yabancı dil programlarımıza da uyumları çok hızlı olmaktadır.        
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında tüm sınıf seviyelerinde birinci yabancı dil İngilizcedir ve eğitim programımızda önemli bir yer tutmaktadır.
Nesibe Aydın Gölbaşı Kampüsü Okulları, aynı zamanda bir "IB (Uluslararası Bakalorya)" Dünya Okulu ve "Cambridge Okulu" olarak İngilizce derslerinde "Cambridge Okullarının Programı" uygulanmaktadır.
 • Kurum genelinde IB felsefesini benimsediğimiz için, İngilizce derslerimiz öğrencilerimizin Lise yıllarında IB programlarını tercih edebilecek seviyeye çıkarılması üzerine yapılandırılır.
 • Cambridge okulu ünvanımız sayesinde, Gölbaşı dışındaki diğer kampüslerimizde de İngilizce dersleri "Cambridge Okulu" programları çervesinde şekillendir.
 • Anaokulumuzda;  4 yaş grubunda haftada 8 saat, 5 yaş grubunda haftada 10 saat İngilizce dersi, anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilir.
 • İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda; haftada 14 saat, 
 • Ortaokul 5. sınıfta haftada 14 saat, 
 • 6. sınıfta haftada 12 saat, 
 • 7 ve 8. sınıfta haftada 11 saat İngilizce dersi, anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir.   
 • Ortaokul 8. Sınıfta ve Lisede, kur sistemi uygulaması ile öğrencilerin düzeyine uygun bir program dâhilinde İngilizce eğitimi sürdürülür. Öğrencilerimiz, İngilizce dersinde dilbilgisi, konuşma, okuma, matematik, yaşam becerileri ve pratik çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak alır. Öğrencilerimizin dil pekiştirmeleri için yaz döneminde veli isteğine bağlı olarak yurtdışında dil kurslarında da takviyeler yapılır. 
 • Okulumuzda 2. yabancı dilin öğretimi (Almanca, Fransızca ve İspanyolca) ilkokul 2. sınıftan itibaren yapılır.  Öğrencilerimiz liselerimizden mezun olup, üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi; yurt içinde ve yurtdışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar. Ayrıca; ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler. 
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrenciler, uzman eğitimciler tarafından yetenekleri doğrultusunda sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilirler.
 • Spor faaliyetleri içinde; İlkokul 1,2 ve 3.sınıflarda Fiziksel Ölçüm Testlerine katılırlar. Fiziksel uygunluk ve yeteneklerine göre İlkokul 4.sınıftan itibaren en az bir spor dalı belirlenir ve bu dalda uzmanlaşmaları, takım çalışmalarına katılmaları ve seçtiği spor alanında LİSANS alması sağlanır
 • Müzik faaliyetleri içinde; Anasınıfı ve İlkokul yıllarında temel müzik eğitimini alan öğrencilerimiz, Ortaokul 5.sınıftan itibaren müzik derslerinde, ritim duygusu ve müzik kulağı ölçme sonuçlarına göre branşlara ayrılırlar. Öğrencilerimizin okulu bitirdiğinde bir müzik aletini çalabilmesi hedeflenir.
 • Görsel Sanatlar faaliyetleri içinde; öğrencilerimiz görsel sanatlar ve resim derslerini, kendilerine ayrılmış görsel atölyelerinde yaparlar. Bir çok sanat alanında iki boyutlu ve üç boyutlu görsel çalışmalara katılırlar. Okullarımızın çeşitli bölgelerinde öğrencilerimizin eserleri sergilenir, öğretmenlerimiz yetenekli öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yarışmalara  katılmalarını sağlarlar.
 Doğru okul seçiminde veli beklentileri ve okul hedeflerinin birbiri ile örtüşmesi önemlidir. Bu bağlamda yıl içerisinde öğrenci velisi ile çeşitli bireysel görüşmeler yapılmaktadır.  Birinci ve ikinci dönem olmak üzere yılda iki kez veli-öğretmen görüşme toplantısı yapılır. Okul olarak öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin okula mutlu gelip gitmelerini sağlamaktır. Bu anlayıştan hareketle, öğrencilerimiz önce öğretmenine, daha sonra arkadaşlarına ve yeni okul ortamına alışmasını sağlamak konusunda rehberlik birimi, okul idaresi ve sınıf öğretmenleri koordineli bir çalışma yürütür. Yeni bir okul ortamı, yeni arkadaş ve öğretmenler, bazı çocukların kaygılanmasına sebep olabilir. Bu kaygıların sebepleri velisi ile görüşülerek tespit edilir ve gerekli destek hizmeti profesyonelce verilir. 

Hayır. Seçme sınavından önce kesinlikle tek bir kayıt bile almıyoruz. Sadece, kendi öğrencilerimizin kayıtlarını alıyoruz. Bunun nedeni de dışarıdan kaç öğrenci alacağımızı belirleyebilmek içindir. Seçme sınavından önce kaydını aldığımız kendi öğrencilerimizden, şayet, sınav barajını aşamayanlar olursa, onların kayıtlarını da sınavdan sonra hemen iade ediyoruz.
Dışarıdan Öğrenci: 26 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan Seçme Sınavından sonra, belirlediğimiz puan barajımızı aşan, seneye 9, 10, 11 ve 12. sınıf olacak aday öğrenciler, Yıldızlar Lisemize, kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilirler.
Kendi Öğrencimiz: 7 Ocak 2016 tarihinde yapacağımız deneme sınavımızda, belirlediğimiz puan barajımızı aşan, kendi öğrencilerimizin, belirlenen ücret koşulu ile kayıtları alınır. 26 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan Seçme Sınavından sonra, bursluluk durumları değerlendirilir. Burs kazanan öğrencilerin aldıkları burs oranlarına göre ödeme planları yeniden düzenlenir.
Yıldızlar Lisemizde, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara eğitim verilmektedir.
Lisemizde, 08.00 – 16.40 saatleri arasında TAM GÜN eğitim verilmekte ve Anadolu Lisesi + Dershane programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimize, MEB’in Anadolu Liseleri için belirlediği müfredatı aynen uygulayıp, bunun üzerine de artı olarak Üniversite Hazırlık Programı veriyoruz. Ayrıca, bunlara ilaveten öğrencinin eksikleri doğrultusunda, ek dersler düzenleniyor, Problem Çözmeler (P.Ç) yapılıyor ve talepler doğrultusunda bire bir etütler veriliyor.
Tüm liselerimizde, Mevcut öğretmen kadromuz ile eğitimimize devam edeceğiz.
300 kişilik kafeteryamızda öğle yemeği verilecektir. Ancak, servis için yeterli sayıda başvuru olması gerekmektedir. Servis başvuruları, 2017 Haziran ayında alınacaktır. Yeterli başvuru olan semtlere servis konulacaktır.
Seçme sınavımıza giren MF ve TM öğrenci sayısı hemen hemen aynıdır. Ancak, belirlediğimiz baraj puanını MF puan türlerinde çok daha fazla öğrenci geçerken, TM puan türlerinde çok daha az sayıda öğrenci geçmektedir. Çünkü, sektörde, başarılı TM öğrenci sayısı, başarılı MF öğrenci sayısından çok daha azdır. Ancak, bizim puan barajımızı aşan TM öğrencilerimiz, yüksek puanlı üniversitelere / bölümlere yerleşirler.
12.sınıflarımızın ücretini 11.sınıf ücretleri ile karşılaştırmak doğru olmaz.  Bu yılki 12.sınıf ücretini , geçen yılki 12.sınıf ücretlerimizle karşılaştırabiliriz.
Ayrıca, “12. sınıf programı, lisenin 4 yılını kapsadığı için, verilen ders ve Problem Çözme sayıları, dağıtılan doküman ve uygulanan Deneme Sınav sayılarının 11. Sınıflarının en az 3 katı”  kadardır.
Test tekniğini geliştirmeye yönelik her yıl düzenli olarak deneme sınavları yapılacak, deneme sınavları sonunda konu analizi yapılarak kazanım eksiği bulunanlara tekrar dersleri yapılacaktır. Öğrencilere, yaprak testler, soru bankaları, aylık ödevler dağıtılarak sınav sistemine uygun soru çözmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, serbest çalışma saatleri (SÇS), konu eksiklerini tamamlamaya yönelik ek dersler, soru sorma (P.Ç) saatleri ve bire bir etütler yapılacaktır.
Hayır. Okulumuzda Üniversite Hazırlık eğitimi, MEB müfredatı ile iç içe ders saatleri içerisinde verilmektedir. Bunun için ayrı bir ücret alınmamaktadır. (Diğer özel okullardan Üniversite Hazırlık Programı uygulayanlar, bu uygulamayı ders saatleri dışında ve ücret alarak yapmaktadır.) Okulumuz öğrencileri, hafta içi ve hafta sonu Cumartesi dahil okulumuza tam gün gelirler. Pazar günü okulumuz tatildir. Dolayısı ile bizim uygulamamızda, öğrencilerin bireysel çalışmalarına zaman kalmaktadır.
Gölbaşı’ndaki Anadolu Lisemize her zaman, Fen Lisesi ve IB programları için 11. sınıfa başlamadan önce  (gideceğiniz bölümün puan barajını aşmak koşulu ile) kontenjan dahilinde geçiş yapabilirsiniz.
Yıldızlar Lisemiz ile Anadolu Lisemizde MEB’in Anadolu Lisesi programı uygulanır.
Gölbaşı’ndaki Fen Lisemizde, MEB’in Fen Lisesi programı uygulanır. Ayrıca fen ve matematik alanında bilimsel proje ve laboratuvar ağırlıklı programlarımız bulunmaktadır.
Gölbaşı Kampüsünde ayrıca, IB (Uluslararası Bakalorya) programı uygulanmaktadır.
Gölbaşı’ndaki Fen Lisemiz, Anadolu Lisemiz ve IB Programımız kampüs içerisinde olmaları nedeniyle spor, sanat, müzik, kulüp imkanları Yıldızlar Lisesi’nden daha fazladır.
Her üç lisemizin, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında, Üniversite Hazırlık Programı olarak aynı program uygulanır, aynı dokümanlar dağıtılır.
Sıhhiye Atatürk Lisesi öğrencilerine hazırlık + 4 yıllık diploma veriyor. Biz öğrencilere 4 yıllık diploma vereceğiz. Öğrenci ayrıca, "Sıhhiye’deki Atatürk Lisesi’nde 1 yıl hazırlık okumuştur." yazısı alabilir, denklik sağlanmış olur.
Etüt: Tüm sınıf düzeylerimizde yapılan deneme sınavı ve öğretmenlerin ders içi gözlem sonuçlarına göre akademik olarak eksiklikleri tespit edilen öğrencilerimize, hem grup etütleri hem de birebir etütler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz eğitim portalı üzerinden kendileri de etüt talebinde bulunabilmektedir.
Problem Çözme Saatleri (P.Ç): Her branşdan en az iki öğretmenin bulunduğu ve öğrencinin kişisel tekrar çalışmalarını yaparken öğretmenlerine anında ve birebir sorularını sorabildiği saatlerdir. 7. sınıftan itibaren öğrencinin haftalık ders programında PÇ saatleri yer almaktadır.
Serbest Çalışma Saatleri (S.Ç.S.): Öğrencierimiz, haftalık ders programı içinde yer alan bu saatlerde, bir branş öğretmeni eşliğinde sınıflarında serbest çalışırlar.
 • 9 ve 10. sınıflarımıza ayda bir,
 • 11. sınıflarımıza 15 günde bir,
 • 12 sınıflarımıza ise her hafta deneme sınavı uygulanır.
Ayrıca her eğitim öğretim yılının başında tüm sınıf düzeylerinde HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı) uygulanmaktadır. Eğitim öğretim yılı sonunda da YIL SONU sınavı yapılır. Yapılan tüm sınavlarımız Ölçme Değerlendirme birimi tarafından değerlendirilmekte ve gerekli birimlere sınav sonuç raporları sunulmaktadır.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında ödevler her sınıf düzeyinde günlük, haftalık ve aylık periyotlarla verilmektedir. Günlük ödevler haftalık ders programında yer alan ödev saatinde ve okulda yapılmaktadır. Aylık ödevler ise öğrencilerimize kitapçık olarak dağıtılmakta ve Eğitim Portalı üzerinden yayınlanan Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kontrol edilmektedir. Ödev konusunda direnç gösteren öğrenciler, rehberlik birimi tarafından takip edilip, veli ile iletişim kurularak sorunun çözümü gerçekleştirilir.  
Anaokullarında:
Öğrencilerimizin gelişim durumlarına ve ihtiyaçlarına göre çeşitli çalışma sayfaları hafta sonu verilerek hem sorumluluk becerileri geliştirilir hem de akademik ve sosyal gelişimleri desteklenir. Ayrıca hafta içinde göster anlat günü, kitap günü ve oyuncak günü gibi uygulamalarımız da haftalık program içine dâhil edilerek öğrencilerimizin rutinleri hatırlamaları sağlanmaktadır. Bu rutinleri gerçekleştirirken benmerkezci dönemde olan çocuklarımıza iletişim becerileri ve paylaşma bilinci kazandırılmakta, özgüven duyguları geliştirilmektedir.

İlkokul, Ortaokul ve Lisede:
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında ödevler her sınıf düzeyinde günlük, haftalık ve aylık periyotlarla verilmektedir. Günlük ödevler haftalık ders programında yer alan ödev saatinde ve okulda yapılmaktadır. Aylık ödevler ise öğrencilerimize kitapçık olarak dağıtılmakta ve Eğitim Portalı üzerinden yayınlanan Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kontrol edilmektedir. Ödev konusunda direnç gösteren öğrenciler, rehberlik birimi tarafından takip edilip, veli ile iletişim kurularak sorunun çözümü gerçekleştirilir.  
Binamızda 60 m2 lik spor salonumuz bulunmaktadır. Bu salonumuzda dans, aerobik, halkoyunları gibi etkinliklerin yanısıra; masa tenisi, gibi aktiviteler yapılmaktadır. Ayrıca, Gölbaşı Kampüsümüzde yapılacak elemeleri geçen öğrencilerimiz, okul takımımıza alınmakta ve Gölbaşı Kampüsümüzde ücretsiz BASKETBOL, YÜZME gibi dersler verilmektedir.
Okul takımlarımıza seçilen öğrencilerimiz, kampüsümüzde ücretsiz olarak çalıştırılırlar. Ayrıca, tüm öğrencilerimiz, Sanat Akademimizin de çeşitli imkanlarından ücreti dahilinde faydalanabilirler. Ücret, kendi öğrencilerimize son derece uygun koşullarda belirlenmektedir.
Nesibe Aydın Okulları, 2016 yılından itibaren Uluslararası Cambridge Okulu ve Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi olmuştur.
Yıldızlar Lisesi dahil tüm okullarımızda, olmak üzere "Cambridge Okulları Programı" uygulanmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Cambridge Sınavları okulumuz bünyesinde yapılmakta ve sınavları aşan öğrencilere "Cambridge Sertifikası" verilmektedir.
Velilerimize öğretmenlerimizin cep telefonları verilmemekte, velilerimiz öğretmenlere okul telefonundan ulaşabilmektedirler.  Öğretmenlerimiz gün içinde öğrencilerimiz ile ilgilenmekte olup, cep telefonlarını yanlarında taşımamaktadırlar.  Velimiz idari görevlimize görüşmek istediği öğretmen ismini verir ve öğretmenimiz ilk müsait zamanında velilerimize geri dönüş sağlar.
 • MÜSTAKİL, KLİMALI, KAMERA SİSTEMLİ, PARMAK İZİ ALGILAYAN GÜVENLİK TURNİKESİ, TEKNOLOJİ DONANIMLI, YANGIN ve HIRSIZLIK ALARM sistemleriyle donatılmış binamızda, Yıldızlar Lisesi olarak başarılarımıza imza atmaya devam ediyoruz.
 • Öğrencilerimizin can güvenlikleri, bizim için herşeyden önce gelmektedir. Bunun için binamızda her tür güvenlik önlemi alınmıştır. Sınıflar ve rehberlik odaları hariç, tüm birimler Görüntülü Kamera Sistemiyle izlenmektedir.
 • Binamızın giriş kapısında sürekli bir erkek güvenlik görevlisi ile bina içerisinde de bir bayan güvenlik görevlisi bulunmaktadır. 
 • Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.
 • Okulumuzda tam zamanlı çalışan sağlık görevlisi (hemşire) bulunur. 
 • Kurumumuzun, acil durumlar için tam donanımlı bir ambulansı vardır
Yıl sonu İngilizce seviye belirme sınavımıza göre seviyesi düşük olan öğrencilere yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan 1 - 1.5 ay önce ( Ağustos ayı başlarından itibaren) takviye programları uygulanır. Yıl içerisinde öğrencilerimizden sınıfın gerisinde kalanlar olursa, bu öğrenciler etüt çalışmaları ile desteklenirler. Öğrencilerimiz, akademik olarak belirli bir düzey belirlenerek okula alındığı için yabancı dil programlarımıza kolayca uyum sağlarlar.          
Lise (9, 10 ve 11. Sınıf): Haftada 2 ila 4 saat arasında kulüp çalışmaları yapılmaktadır.
12.sınıflarımız sınav hazırlık yıllarında olduklarından dolayı , kulüp çalışması yapılmamaktadır.
Eğitim-öğretim yılı başında tüm kulüplerimizin ayrıntılı olarak anlatıldığı kulüp kitapçığı öğrencilerimize dağıtılır ve tüm öğrencilerimizin kulüp seçimlerini kendilerinin yapmaları sağlanır. Kulüplerle ilgili eğitim uzmanlarımız kulüp atamalarını, kulüp kontenjanlarına göre yapar. 
Kulüp faaliyetlerinin özünde, öğrencinin ilgi duyduğu ve yeteneği olan alanlarda, severek ve isteyerek, aynı zamanda eğlenerek faaliyet içinde olması yatar. (Dans, aerobik,gitar, bateri, piyano,drama, fotoğrafçılık, radyoculuk,satranç, GO vb.)


 • İlkokul (1, 2, 3 ve 4. Sınıf), Ortaokul (5, 6 ve 7. Sınıf) ve Lise (9, 10 ve 11. Sınıf): Haftada 2 ila 4 saat arasında kulüp çalışmaları yapılmaktadır.
 • Sınav hazırlık yıllarında olduklarından dolayı , 8.sınıflarımızda haftada 2 saat kulüp çalışması yapılmakta, 12.sınıflarımızda kulüp çalışmaları yapılmamaktadır.
Eğitim-öğretim yılı başında tüm kulüplerimizin ayrıntılı olarak anlatıldığı kulüp kitapçığı Eğitim Portalımızda yayınlanır ve tüm öğrencilerimizin kulüp seçimlerini kendilerinin yapmaları sağlanır. Kulüplerle ilgili eğitim uzmanlarımız kulüp atamalarını, kulüp kontenjanlarına göre yapar. Yıllık veya daha uzun süren ( örneğin tüm ortaokul yılları boyunca süren İzcilik kulübü gibi) kulüplerimiz mevcuttur.
Kulüp faaliyetlerinin özünde, öğrencinin ilgi duyduğu ve yeteneği olan alanlarda, severek ve isteyerek, aynı zamanda eğlenerek yapacağı faaliyet içinde olması yatar. Sosyal, sanatsal, sportif ve akademik içerikli bir çok kulüp faaliyetimiz vardır.


Ders programlarımız, M.E.B'nın müfredatında belirtilen konular çerçevesinde yapılır. Zümrelerimiz toplanarak bu müfredata göre kaç saate ihtiyaçları olduğunu bildirir. Ders saatleri ve program buna göre düzenlenir. Bir ders saati süremiz 40 dakikadır.  Dönem başında hazırlanan ders programları Eğitim Portalı aracılığı ile velilerimiz ile paylaşılmaktadır.     
Eğitim programlarımızın akademik kısmı pedagojik esaslar doğrultusunda düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz MEB müfredatına yönelik dersleri alırken aynı zamanda gün içerisinde kulüp saatlerine katılarak ilgi alanlarına göre etkinlikler yapacaktır.Ayrıca, resim, müzik derslerinde de kendi yeteneklerine göre nefes alacak fırsatı bulacaklardır. Dersliklerin bulunduğu katlarda, eğitim uzmanı, rehber öğretmen ve nöbetçi öğretmenler bulunacaktır. Ayrıca teneffüs saatlerinde idareci, öğretmen ve güvenlik görevlileri nöbet tutacaktır.
Yetenekli, hızlı öğrenen, öğrenme ihtiyacını sürekli gündeme getiren, soru soran ve farklı potansiyele sahip 5-12 yaş çocuklarımız için ‘Gelişim ve Bilim Programı’ adında ders dışında takip edilen bir programımız vardır. Programın amacı, hızlı öğrenen, farklı ilgi alanları olan çocuklara farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı sunmaktır. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, esnek ve güvenilir bir ortamda, yaratıcılığı geliştirici bir müfredatla disiplinler arası çalışmalar yapılır.
Öğrenciyi tanıma çalışmaları kapsamında öğrencilerin bireysel farklılıkları tespit edilmekte ve bu farklılıklar göz önüne alınarak öğrenciler ile doğru iletişim kurulmaktadır.  Bu durum da öğrencilerin üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Kurulan olumlu iletişim sayesinde öğrencilerimiz kendi gönüllülüğü ile rehberlik öğretmenine ve diğer öğretmenlere başvurmaktadır.
Okul sürecinde tüm değerlendirme süreçlerinden edinilen bilgiler, bireysel veli görüşmeleri aracılığıyla aileler ile paylaşılır. Çocuğun eğitiminde aile ayağının fazlasıyla önemseyen bir kurum olarak yıl boyunca aileye danışmanlık çalışmalarımız devam ederken, öğrenci gelişimi ile ilgili yapılan gözlemler ve değerlendirmeler velilerimizle sık sık bireysel veli görüşmelerimizde paylaşılmakta, bunun yanı sıra genel veli toplantılarımızda da sınıf ve branş öğretmenlerimizden ayrıntılı bilgi almaktadırlar.   Ayrıca okula ve öğrencilerimize dair tüm süreçlerin takip edilebileceği çoklu ve farklı bilgilendirme kanalları ile velilerimize ulaşırız.
Bireysel veli görüşmelerimiz dışında öğrencilerimiz ile ilgili yaşadığımız tüm süreçleri velilerimizin her zaman takip edebildiği sistemlerimiz de mevcuttur.  Bunlardan ilki okul web sitemizdir. (
http://www.nesibeaydin.k12.trBirçok etkinlik örneklerimizi web sitemizden ve portal duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.
Veli El kitabı; yeni eğitim öğretim yılı başında velilerimize verilen ‘Veli El Kitabı’ ile de hem idari hem de eğitim işleyişi ile ilgili bilgi edinilir. 
Bununla birlikte Nesibe Aydın Eğitim kurumlarının etkinlik haberleri ile dopdolu Aydın Eğitim Dergisi velilerimize ulaşır. 
Anasınıfı bulunan kampüslerimizde velilerimizin öğretmenleri ile de günlük olarak haberleşmenizi sağlayan İletişim defterleri kullanılmaktadır.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi, öğrencilerin içinde bulundukları yaş dönemi göz önünde bulundurarak, onların bilişsel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini yakından izler, ihtiyaçları doğrultusunda takip ve destek çalışmaları yürütür.  Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayan Rehberlik Birimi, çalışmalarında öğrenci merkezli olup, aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar. 
Kurum öğrenci, veli ve çalışanların bilgilerinin saklandığı elektronik ortamdır. Eğitimin en önemli parçası olan öğrenciyi tanıma çalışmalarında portal sistemimiz bizlere çok büyük kolaylık sağlar. Bizler anaokulundan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz ile ilgili tüm bilgileri portal sistemimizde depolarız ve öğrencimizle karşı karşıya gelecek her eğitimci için bu bilgiler çok önemli yol gösterici olur. Velilerimiz portal hesaplarından öğrencilerimizin gelişimleri ile ilgili gözlem ve değerlendirmelere, rehberlik notlarına ulaşabilirken, aynı zamanda ödev, duyuru, sosyal etkinlik gibi süreçleri de portal üzerinden takip edebilmektedirler. Velilerimize eğitim -öğretim dönemi başlangıcında kurum bilgi işlem servisi tarafından “ Eğitim Portalı Semineri” verilir. 
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrenci takibi sınıf öğretmenliği, rehberlik birimi ve velilerimizle öğrencilerimiz hakkında sürekli iletişim kurabildiğimiz Eğitim Portalı üzerinden yapılır.
Okullarımızın en önemli özelliklerinin başında yapıcı disiplin ve takipçi olması gelmektedir. Öğrenci takibi konusunda bir çok rehberlik ve yönetimsel takip sistemimiz mevcuttur. Öğrencimiz, ödev kitapçıklarında hangi soruyu yapıp yapmadığına kadar, veya ne sıklıkla revire gidip gitmediğini veya hangi yemekleri sevip sevmediğine kadar takip edilmektedir.
Sınavla öğrenci alımı yaptığımız için seviye grupları arasında ciddi farklar olmuyor. Sınav sonuçlarına göre dönem dönem şubeler arasında değişiklik yapılabiliyor. Burada çocuğun düştüğü yerden kalkma becerisini kazandırmaya çalışıyoruz.
Kurum genelinde;
 • 8, 9, 10 11 ve 12. sınıflarda seviye grupları sistemi uygulanıyor. Öğrencilerimizin yıl içinde girdikleri deneme sınavı sonuçlarına göre,2 yada 3 ayda bir grup değişimleri yapılır.
 • Ana sınıfı, İlkokul ve Ortaokul 5,6, ve 7.sınıflarda, sınav sonuçlarına bakılarak, herhangi bir seviye grupları sistemi uygulanmaz.


Sınıf seviyesine göre her hafta veya her ay yaptığımız sınavların sonucu rehberlik birimimiz tarafından incelenerek öğrencide görülen akademik düşüşün nedenleri araştırılır. Hem öğrenciye hem de velilerimize geri bildirimleri verilir. Bu süreçte öğrenciye birebir etütler planlanır. Sınavlardaki düşüşler sonucu öğrenci grup düşeceği belli olduğunda, öncelikle düşüş yaşayacağı öğrenciye hissettirilir.
Öğrenciye verilen etüt, takviye ve rehberlik sonucunda düşüş yaşayan öğrenci ile sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve yöneticiler bire bir görüşmeler yaparak bir sonraki grup değişimine kadar bunun düzeltilebileceği anlatılır. Bunu başaran öğrencilerden örnekler verilir. Bunu başarabilmesi için kendisine rehberlik yapılır. Akademik başarısı takip edilir. Konu ve kazanımlardaki eksik yönlerine yoğunlaşılır.
Rehberlik birimimiz öğrencinin sadece akademik durumunu takip etmez. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi, ilgi, yetenek ve eğilimleri ile ilgili takipler de yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme sitilleri ile mesleki eğilimlerine yönelik her sene çalışmalar yürütülürken, her öğrencinin bir üst kademeye geçişi ile ilgili de tanıma ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 
HAYIR. Eğitim Kurumlarımıza ait tüm okullarımızda, bütün sistemimiz birebir aynıdır. Eğitim – öğretim müfredatı, eğitim materyalleri, ders programları, ölçme-değerlendirme, öğretmenlere uygulan hizmet içi eğitim seminerleri ve insan kaynakları seçimleri kurumsal olarak ortak yapılır.  Tüm uygulamalar kampüslerimizde eş güdümlü olarak yürütülür. 
Öncelikle rehberlik öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin başarısını olumsuz etkileyen ve motivasyonunu düşüren sorunların var olup olmadığı tespit edilir.  Bu sorunları tespit etmek amacı ile öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılır. Rehberlik biriminin gizlilik ilkesi çerçevesinde yapılan çeşitli envanterler ve öğrencinin ailesi, akran grubu ve öğretmenleri ile yapılan diğer görüşmelerle sorun tanımlanır. Sorunun niteliğine göre çeşitli aşamalarla öğrenci desteklenir, yönlendirilir ve problem çözülür. 
Sınav sonuçları ölçme-değerlendirme konusunda uzman yöneticilerimiz tarafından yapılmaktadır. Deneme sınavı sonuçları, aynı sınıf düzeyinde okuyan tüm öğrenciler bir arada sıralama alacak şekilde yapılır. Örneğin, Gölbaşı ortaokulumuza devam eden bir öğrencimiz, Konya ve Antalya okullarımıza devam eden aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerin de içinde olduğu öğrenci havuzunda puanını ve sınav sıralamalarını görür. Kurum genelinde sınavlarımız ortak ve aynı zamanda yapılmaktadır. Kurumsal değerlerdirme standartlarımız gereği öğrencilerimiz kampüslerimiz arasında rahatlıkla nakil olabilir. 
Gölbaşı Kampüsü: IB-DP programı 5 yıldır uygulanıyor.
Konya Kampüsü: 2 yıl içinde IBDP programının kabulünün alınıp öğrenci kabulüne başlamayı planlıyoruz.
Antalya Kampüsü: 
3 yıl içinde IBDP programının kabulünün alınıp öğrenci kabulüne başlamayı planlıyoruz.
IBDP Kabul Şartları:
Öğrencimizin B1+ ( Intermediate ) ve daha üzeri bir düzeyde İngilizce akademik altyapısı olması gerekmektedir. IB kayıt kabulü sırasında ayrıca "İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI" okulumuz  tarafından yapılmaktadır.
9.sınıf OKUL GİRİŞ SINAVLARIMIZDA IB kayıt kabul barajını aşması veya TEOG sınavlarında 475 puan ve üzeri almış olması şarttır.


Vizyonumuz, öğrencilerimizi, evrensel değerleri benimsemiş, özgür, sorumluluk sahibi, açık fikirli, duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyönetim becerilerine sahip bireyler olarak yaşama hazırlamaktır.
Misyonumuz, bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerimizi, öğrenmeyi yaşam becerisi olarak kullanan
bağımsız bireyler olmaları için destekleriz.
 • Okul kültürümüz, yetkin kadromuz, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlarla öğrencilerimize evrensel değerler kazandırırız.
 • Rehberlik ve ölçme- değerlendirme hizmetlerimizle, öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine getirebilen öz disipline sahip bireyler olmalarını destekleriz.
 • Öğrencilerimizi, akademik, sportif ve sanatsal alanlarda destekleyerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlarız.
 • Sosyal etkinliklerimiz ve öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlarız.  Öğrencilerimizin bu etkinliklerde aldıkları sorumluluklarla daha iyi bir dünyaya katkı sağlarız.
 • Yerel ve küresel problemlere duyarlı, çözüm üretebilen ve girişimci bireyler yetiştiririz.


Yapıcı bir disiplin anlayışımız vardır. Sorumlulukları kapsamında çocuklarımızdan yapmaları gerekenleri bekliyoruz, temel değerleri veriyoruz. Öğrenciler verilen sorumluluklarını yerine getirmiyor ise, bu durum ya okul ya da ev ile ilgili bilmemiz ve çözümlememiz ya da destek olmamız gereken bir durumun varlığına işaret eder. Bu nedenle öğrencilerin rutinleri takip edip etmedikleri sorumluluklarına yerine getirip getirmedikleri bizler için önemlidir ve sıkı bir şekilde takip edilir. Yapılan bu takip işimizin gerekliliğidir. Bu anlamda önleyici, yapıcı bir disiplin anlayışımız vardır. Öğrencilerimiz sevgi dolu bir ortamda kurallarla sorumluluk duygusunu kazanarak büyüyor. Aynı zamanda yapıcı disiplin anlayışımızda, anne-babanın çocuğuna tavrını ve evdeki desteğini de sorguluyoruz. Veli toplantımıza katılıyor mu, portala yazdıklarımızı takip ediyor mu, aile ve okul işbirliğini ön planda tutuyoruz.
Her yıl yeni ve farklı eğitimci gözüyle değerlendirilen çocuk, farklı eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanmış olmaktadır. Nasıl ki bir arının farklı farklı çiçeklerden polen aldığında üreteceği balın kalitesi artıyor ise uzman öğretmenlik sistemiyle yetişen çocuklarımızın donanımları ve başarıları da artmaktadır. Çocuklar yeni uyarıcılar ile karşılaştıklarında çevrelerinde tanıdık nesnelerin bulunmasını tercih ederler. Öğretmeninin değişmesine rağmen sınıf arkadaşlarının aynı olması uyum sürecini kolaylaştırır. Okul olarak tecrübelerimiz gereği bu değişikliğin yaratacağı sonuçlara hazırlıklıyız. Uzman öğretmenlik sistemi okullarımızda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
İlkokulda,Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve ödev derslerine sınıf öğretmenleri girer. Sınıf öğretmenleri bir sonraki yıl öğrencilerini, o sınıf düzeyinde uzmanlaşmış başka bir sınıf öğretmenine teslim eder. İngilizce, seçmeli yabancı dil, sanat, spor, bilgisayar, satranç, drama ve oyun derslerine branş öğretmenleri girer. 
Sınıf öğretmenliği sistemi daha çok ilkokulun aynı sınıf seviyesinde en az 3 veya 4 şube olduğunda uygulamaktayız. Anaokullarımızda olduğu gibi, öğretmenlerimizin belirli bir yaş grubunda uzmanlaşması, öğrencimizin o sınıf düzeyindeki kazanımlarını ciddi anlamda arttırmaktadır. Sınıf öğretmenliği sistemini Gölbaşı kampüsümüzde yıllardır başarı ile uygulanmaktadır.
 Geleneksel olarak sınıf öğretmenliği toplumumuzun bir sorunudur. Eğer sınıf öğretmenleriniz alanında yeterli ve deneyimli ise, yani kurum sınıf öğretmenine güveniyor ise, öğrencinin "ÖĞRETMEN BAĞIMSIZ"  bir eğitim alması, kurumun koyduğu kural ve disiplinlere göre yetişmesi en doğrusudur. Kaldı ki, bir ilkokul öğrencilerimiz sınıf öğretmeninden farklı çok sayıda öğretmen ile  karşılaşmaktadır. Özellikle İngilizce öğretmenlerimiz, neredeyse sınıf öğretmenimiz kadar derse girmektedir. 
Hayır, ayrılıyorlar. Her gruptan iki ya da üç çocuk aynı sınıfta olacak şekilde tüm sınıflar yeniden oluşturulmaktadır.  Oluşturulan gruplara yeni kayıtlı öğrenciler de katılmaktadır. Sınıfların oluşumunda öğrencilerin doğum ayları dikkate alınmaktadır.
Nesibe Aydın Okullarında öğrenciler gelişimlerine göre sıralanmaz ya da kategorize edilmez. Her öğrencinin bireysel hızının takip edilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel çalışmalar ile desteklenmesi programımızın güçlü yanıdır. Gelişim ve Bilim Programı ile her öğrencinin kendi potansiyeli içinde var olduğu inancı ile öğrencilerin bireysel hızlarında çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız öğrencilerin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle de gelişim gözlem formalarında olduğu gibi öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik GBP, müdür yardımcımız ve öğretmenler tarafından oluşturulur ve öğrencilerle kendileri için hazırlanan özel plan doğrultusunda çalışmalar bir ay boyunca yürütülür. Ay boyunca uygulanan GBP her ayın sonunda değerlendirilerek, yeni ay için yeni hedefler oluşturulur.
 Ön görüşmelerimiz müdür yardımcılarımız ve anasınıfı öğretmenimiz tarafından yapılmaktadır. Eğitim uzmanları tarafından yaş grubu özellikleri dikkate alınarak hazırlanan çalışmalarla öğrencilerin hazır bulunuşlukları gözlemlenmektedir. Yapılan ön görüşmede sayı, şekil, renk, kavram bilgisi, dikkat ve çizgi çalışması ile ses farkındalığına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Yarım gün eğitimimiz yoktur. Okullarımızda Milli eğitim müfredatı uygulanmakta olup, bununla beraber öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; onları spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel sosyal içerikli branş derslerine yer verilmektedir. Tüm bunları yarım gün içine sığdırmak mümkün değilidir.
Anaokullarımızda 48-71 aylık çocuklar için MEB okul öncesi eğitimi programı uygulanmaktadır. MEB programı eğitim programımız çerçevesini oluşturur. Eğitim programız; sarmal ve esnek yapısı sayesinde, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir ve bu bağlamda öğrenci merkezlidir.
Öğrencilerimizin ilgileri, ihtiyaçları ve yaş grubu özellikleri doğrultusunda seçtiğimiz temalarla aylık programımız oluşturulur. Ben, okulum, ailem temalarıyla başlayan aylık süreçlerimiz yıl içinde yaşadığım çevre, uzay gibi konularla özelden genele doğru devam eder.
Her yaş grubunda farklı temalar ele alınır ve 4 yaş grubunda ele alınan tema 5 yaşta farklı içeriklerle daha ayrıntılı bir şeklide işlenmeye devam eder. Örneğin 4 yaş grubunda çiftlik, vahşi, suda yaşayan hayvanlar ele alınırken, 5 yaş gruplarında nesli tükenen hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Yine 4 yaş grubunda bitkilerin büyümesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, 5 yaş grupları ile çevre sorunlarının çözümü üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
Anasınıflarımızda İngilizce öğretimi, eğitim programımızda çok önemli bir yere sahiptir ve İngilizce dersleri, anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından işlenmektedir. Uygulanan İngilizce programında öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri ve dil kalıplarını deneyimlemeleri sağlanır. Ezberden uzak çeşitli tekrar ve gerçek yaşantılarında kullanımlarına bağlı olarak bu kavramları öğrenmeleri hedeflenir. Örneğin “Ağır-Hafif” kelimelerini anlatmak için İngilizce dersinde deney yapılır ve kelimeler tekrar edilir. Türkçe ve İngilizce  müfredatımız birbirine paralelidir. Bu sayede çocuk ana dilinde bilmediği şeylerin İngilizce karşılıklarını öğrenmesi için zorlanmamış olur.
Anasınıfında okuma yazma öğretmiyoruz. Fakat okuma yazmanın öncül becerilerini öğrencilerimize kazandırılması için tüm çalışmaları yapıyoruz. Okuma için ses ve yazı farkındalığının kazanılması, görsel ve işitsel algı gibi birçok farklı uygulama ile öncül becerileri öğrencilere kazandırıyoruz. Ses farkındalığı çalışmalarımızda öğrenciler sesleri hissetmeye, duymaya ve taklit etmeye başlarlar. Bu beceriyi kazanmaları sonrasında takip eden süreçte diğer seslere de bu becerilerini rahatlıkla genelleyebilirler. Bu bağlamda ilkokul sürecinde okuma becerisi daha hızlı edinilmektedir. Yazma ile ilgili olarak el yazısının temelini oluşturan birbirini takip eden, sarmal ve birbirini tekrar eden çalışmalar yapılırken, bilek ve parmak kaslarının güçlendirilmesine yönelik egzersizlere fazlasıyla önem verilir. 
4 YAŞ:
Bu yaş grubuna yönelik eğitim programımız öncelikle öğrencilerimize “sosyal bir grubun parçası olma bilincini” kazandırmayı hedeflemektedir. Başkalarıyla karşılıklı iletişim halinde olma, basit kurallara uyma gibi pek çok yeni sosyal becerin öğrencilerimiz tarafından edinilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra 4 yaş için hazırlamış olduğumuz eğitim programımız öğrencilerimizin bu dönemde sayılar, renkler, şekiller, mekânda konum ve zaman gibi pek çok kavramla tanışmasını ve bunları günlük yaşamda kullanmasını sağlama hedeflemektedir. 4 yas grubu öğrencilerimizin, özgüven sahibi olması, özdenetim sağlaması,  kendisine ve çevresine olan saygısını geliştirmesi sağlanmaktadır.
5 YAŞ: 
5 yas eğitim programımızın hedefi, ilkokula hazırlanan öğrencilerimizin akademik yaşantılarının temelini oluşturacak, okuma yazmanın öncülü olan birçok beceriyi kazandırmaktır.
Bu dönem de öğrencilerimizin; 
 • Dikkat, bellek, mantık yürütme ve muhakeme etme becerileri desteklenirken, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini geliştiren çalışmalara yer verilir. 
Sosyal duygusal anlamda da öğrencilerimizin karşılaştığı problemleri çözebilmeleri, ilkokul sürecine uyum sağlamaları hedeflenmektedir. İlkokul birimi ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarda öğrencilerimize ses farkındalığı kazandırılırken, öğrencilerimize okuma yazma öğretilmemektedir.
AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ :
Eğitimde bütünlüğü ve devamlılığı sağlamak ancak aile katılımları ile mümkündür. Okulumuzun büyük önem verdiği aile katılım etkinlikleriyle velilerimiz çocukları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmekte, çocuklarını okul sürecindeki sosyal ortamlarında gözlemleme fırsatı bulmakta, öğretmenlerimizin çocuklarla etkileşimlerini görmekte, hangi yaşlarda hangi davranışların daha uygun olduğu konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.  Öğrencilerimiz de kendilerini daha çok okulun bir parçası olarak hissetmekte ve okula daha istekli gelmektedirler. Aile katılımı ile o hafta ya da o ay işlenen tema ile ilişkili sınıfa davet edilen velimiz öğretmenlerimizin de yardımı ile hazırladıkları herhangi bir etkinliği sınıf içinde gönüllü bir öğretmen gibi uygular.
GEZİ ETKİNLİKLERİ: 
Gezi etkinliklerimizle, çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacı ile çeşitli çevre gezileri yapılmaktadır.
MUTFAK ETKİNLİKLERİ: 
Mutfak etkinlerimizin amacı; öğrencilerimiz temel el becerilerini, el göz koordinasyonu gerektiren becerilerini geliştirmektir. Bununla birlikte öğrencilerimiz dengeli beslenme alışkanlıklarını da kazanmaktadırlar.
TİYATRO VE DİĞER ETKİNLİKLER (YAZAR İMZA GÜNLERİ, KONSERLER, DANS GÖSTERİLERİ, BAHAR ŞENLİKLERİ):
Okulumuzda her ay yapılan tiyatro gösterilerinin yaş grubuna uygunluğu, yöneticilerimiz tarafından yılın başında denetlenir. Bununla birlikte yazarlarımızla ve alanında uzman konuklarımızla düzenlenen söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklere de programımızda yer veririz. 
Öğrencilerimiz bir hafta salon sporları yaparken diğer hafta da yüzme dersi yapacaktır. Yüzme derslerimizde öğrencilerimiz sınıf arkadaşları ile havuzdan aynı zamanda faydalanır. Yüzme dersine katılmak istemeyen öğrenciler ile farklı çalışmalar (ödev, etüt saati vb.) planlanır.
4 - 12. Sınıflarımızda MEB müfredatına göre dersler verilmektedir. Öğrencinin empati becerisi geliştirebilmesi, farklılıklara saygı duyması, adil ve saygılı, hoşgörü ve sorumluluk sahibi olması gibi değerlere ulaşması öncelikle iyi bir duygu eğitimi ile mümkündür. Öğrencilerimize, duyguların farkında olma, duygularını beden ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme amacıyla duygu ve değerler eğitimi verilir.  
Okullarımızın şu anda başarıyla yürüttüğü hem akademik çalışmaları hem de spor ve sanat çalışmalarını, Antalya'da da gerçekleştirmek istiyor, Antalya’da çok güzel etki yaratacağını düşünüyoruz. Antalya'da hem özel okul hem de devlet okulu öğrencileri, spor ve sanatta maalesef ulusal alanda söz sahibi değiller. Eğitim politikamızın çok önemli bir unsuru, öğrencilerimizin en az %70'ini lisanslı sporcu olarak yetiştirmektir. Antalya Okullarımızda eğitim alacak öğrenciler, hem hafta içi saatlerde, hem de hafta sonu belirlenen günlerde, okul tesislerinde birçok farklı branşta, antrenörleri eşliğinde spor kültürü kazanacaklar, okul ve kulüp takımlarımızda müsabakalara katılacaklar ve çok kısa bir vadede ulusal alanda sportif başarılar kazanacaklardır. Aynı zamanda, Sanat Akademimizin katkıları ile oluşturduğumuz sanat eğitimi müfredatına bağlı olarak, öğrencilerimizin tamamı müzikte enstrüman eğitimi alacak olup, piyano, keman, gitar vb. enstrümanlar ile performanslarını sergileyecekleri temsiller ve organizasyonlarda görev alacaklardır. Spor ve sanatın, eğitimdeki itici gücünden yıllardır istifade eden kurumlarımız, bu konuda Antalya'da birçok yeniliğe imza atacaklardır. 
Öğrencilerimiz yemeklerini kendi yaş grubundaki arkadaşları ve öğretmenleri eşliğinde yemekhanede yerler. 
Yemek zorunludur.  Anasınıfı ve ilkokul öğrencileri kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı alırlar. Ortaokul ve lise öğrencileri ise öğle yemeği alırlar.
Yemekler, okulumuz ile anlaşmalı olan yemek firması tarafından gıda mühendisleri ve beslenme uzmanları denetiminde hazırlanır.
Her ay düzenli olarak, OKUL AİLE BİRLİĞİ üyelerimizin de katıldığı toplantılarda, AYLIK YEMEK MENULERİ titizlikle hazırlanır.
(Not: Özel durumları olan öğrencilerin yedikleri yemekler takip edilir. (Diyabet, ishal durumu, alerjik durumlar vb.)
Öğrencilerimiz okula servis ile gelip giderler. Servislerimizde, öğrencilerimizin araca binmesine ve araçtan inmesine yardımcı olan bir görevli bulunur. Velilerimiz okul servislerinin, trafikte izleme (uydu servis takip) sistemi ile hangi güzergâhta olduğunu ve hızını her an görüntüleyebilirler. Okul servislerimiz, sıkı güvenlik yönergeleri çerçevesinde titizlikle yönetilir ve sık sık denetlenir. 
 • Anaokulumuzda 1 revir bulunmaktadır.
 • Revirimizde doktor ve hemşire bulunmaktadır.
 • Okullarımızda düzenli olarak sağlık taraması yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir
 • Okulumuzda, bir revir bulunur.
 • Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.
 • Okulumuzda 1 revir bulunmaktadır.
 • Revirimizde, 1 doktor ve 1 hemşire görev yapmaktadır.
 • Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.
Okulumuzda, bir sağlık ekibi görev yapar. Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.
Kampüsümüzde;
 • İlkokul, ortaokul ve lise binalarımızda birer adet olmak üzere toplam 3 revir bulunur. 
 • 1 doktor, 3 hemşire, 2 psikolog ve 1 diyetisyen görev alır. 
 • Acil durumlar için sürekli hazır, tam donanımlı ambulansımız bulunur. 
 • Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.
Okulumuzda haftasonu ve haftaiçi akşamları spor kulübü bünyesinde takımlara seçilen öğrencilerin antremanları yapılır. Ayrıca ücretli bir spor okulu faaliyetimiz yoktur. 
Okulumuzda müzik derslerinde branşlaşma yapılmaktadır. Öğrencilerimiz gitar, keman ve piyano olmak üzere bir müzik aletini seçerler. Ayrıca kulüp derslerimizde de bu müzik aletlerinden birini seçebilirler. Yani bu eğitimler ders saatlerimiz içerisinde yapılır ve herhangi bir ücret talep edilmez. 
Okul mağazamızdan velilerimiz tarafında satın alınır.
Hayır. Okul bursumuz sadece eğitim ücreti üzerinden verilmektedir.
Nesibe Aydın Okulları öğrencisi olup, tamamlanan ders yılında okul spor takımlarında yeralan öğrencilerden, “ Milli Sporcu” belgesine sahip olanlar, takip eden öğretim yılı yönünden spor başarı bursu kapsamında değerlendirilmeye hak kazanırlar. 
Okulumuza Giriş ve Bursluluk sınavında %100 ile %5 arasında değişen oranlarda burs verilmektedir.
Evet. Kayıtlı öğrencilerimiz de bir üst sınıfa geçerken “Okula Giriş ve Bursluluk Sınavımıza” katılır.  
4.sınıftan 12. sınıfa kadar, Nesibe Aydın Okullarının düzenlediği sınavlarda, okulun belirlemiş olduğu burs kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılı için eğitim bursu almaya hak kazanırlar.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi doğrultusunda amacımız, başarılı başarısız ayrımı yapmak değil, Nesibe Aydın yoğun programına uygun/uygun değil çalışmasını gerçekleştirmektir.    
Her yıl okulumuza öğrenci alımını “OKULA GİRİŞ ve BURSLULUK SINAVI” ile yapmaktayız. Sınava giren öğrencilerin başarı ortalaması alınarak baraj puanını oluşturulmaktadır.                                                                                
Anaokulu 4 ve 5 yaş, 1, 2 ve 3. sınıf grupları; Öncelik sırasına göre öğrencilerin doğum ayları, kız-erkek öğrenci sayısı dengesi ve ön görüşme esnasında edindiğimiz notlarla dengeli bir sınıf dağılımı yapıyoruz. İlkokul 4.sınıf, Ortaokul ve Lise grupları; okul giriş sınavında alınan kayıt kabul baraj puanı ile e-okul ortalamalarını beraber değerlendirilip, kız - erkek öğrenci sayısı dengeleri gözetilerek oluşturulur.